Brightminds tõeliselt säravad hetked


Brightminds on ka koolitusettevõtte Canning esindaja Eestis. Kui teie ettevõte tegutseb rahvusvaheliselt, siis Canning`i koolitusprogrammid aitavad teie personalil õppida, kuidas mõjusalt esitleda oma sõnumit piiriülestele „tippudele“ , veenvalt läbirääkida rahvusvaheliste partneritega või  kasutada kultuurideerinevusi paremaks koostööks kolleegide või klientidega.