• VIP

Meie hea koostöö nurgakiviks sai märksõna „ töötajate isikliku vastutuse arendamine“. See teema ei ole kergete killast, kuna tähendab töötajate hoiakute mõjutamist ning väljakutse oli seda suurem, et tuli arvestada sihtgrupi pikaajalise kogemuse ja kõrge teadlikkusega. Kuigi fookuses oli teenindajate arendamine, olid õppeprotsessi kaasatud ka nende juhid.Tulemuseks oli programm, kus koolitajatena astusid üles  Dmitri Volov, Janno Seeder ja Kaido Pajumaa, kusjuures kõik kolm käsitlesid etteantud teemat enda vaatenurgast ja metoodikaga. Taolist tellijapoolset vabadust ei kohta just tihti! Koostöö käigus oli nii hea sünergia, et meil tekkis selge visioon kuidas arenguprotsessiga edasi minna juba järgmises etapis. Häli Siimaste, Olympic Casino personaliarenduse direktor, jagab oma kogemust meie koostööst nii:

„Olympic Casino kasutas Brightminds teenust kui head võimalust leida väljastpoolt värskeid mõtteid kõrvaltvaataja pilgu läbi. Olles igapäevaselt kogu töömelu sees, võib juhtuda, et mõned tähtsad pisidetailid, mis kiiresti võivad kasvada suurteks probleemideks, jäävad märkamata. Selleks tulebki appi võtta professionaalne projektijuht, kes koostöös ettevõtte juhtkonnaga töötab välja tervikpildi olukorrast ja pakub välja sobivad lahendused. Üksikkoolituste pakkujaid on palju, kuid teenindusettevõtte jaoks on vajalik terviklik programm – juhist teenindajani ja vastupidi. On üsna tõenäoline, et ettevõtte personalijuhtimise eest vastutavana, ei jõua ma kõikide koolitajateni ja seetõttu võib sobiv lahendus jääda vaateväljast välja. Leena abiga saime nii mõnedki olukorrad läbi analüüsitud ja tulemus oli hoopis uudsem sellest, mida me ise algul arvasime, et võiks kitsaskohaks olla. Mitmete koolitajate kaasamine ühes projektis laiendas kõikide osalejate silmaringi, tekkis hea võrdlusmoment ja töötajatevahelised efektiivsed arutelud. Projektijuhina aitas Leena meil väärtuslikku aega kokku hoida, organiseerides kõik vajaliku. Meie soovid võeti alati arvesse ja kõik lahendused olid võimalikult paindlikud. Olympic Casino on Leenale suur tänuvõlglane, sest nii efektiivse projektijuhtimise juures saime parima tulemuse ning kindlasti jätkub meie koostöö ka tulevikus.“

Viimased projektid