• Big Gear with Small Gears

Mitmeaastase koostöö käigus oleme läbi viinud erinevaid koolitusprogramme Kolmeks`i ITP-le. Peale üksikasjalikku vajaduste analüüsi on sündinud programmid, mis  vastavad täpselt ettevõtte ja  meeskonna väljakutsetele ning võimalustele. Hea on tõdeda, et ettevõtte võtmeisikud näevad ITP meeskonda kui terviklikku  juhtmeeskonda väärtustades selle kõigi liikmete arengut nii individuaalselt kui meeskonnana. Tootmisettevõttele mitte kõige tüüpilisemalt oli viimastes koolitusprogrammides fookus just pehmetel oskustel, näiteks suhtlemis- ja esinemisoskuste arendamisel, mis õnnestus väga hästi koolitaja Mihkel Reinsalu vedamisel.

Meie viimane projekt oli töötajate koolitusvajaduse uuring, mille tulemused andsid juhtkonnale veelgi täpsema pildi inimeste koolitusvajadustest ning tõid välja väärtuslikku informatsiooni  kuidas inimeste arendamist korraldada ettevõttes süsteemsemalt ja tõhusamalt.  Koolitusvajaduse uuringu läbiviija-konsultant oli Piret Lõuk.

Meie hea koostöö üheks nurgakiviks on Kolmeks`i personalijuhi Ilona Piir`i  sihikindel ja väga professionaalne tegutsemine.

Viimased projektid