Koostöö erinevate keelte, kultuuride ja kaugtöö tingimustes – ERGO Baltikumi juhtide seminar

  • Teamwork and success concept

Valjakutse oli erinevatest rahvustest, üksteisega distantsilt ja võõrkeeltes igapäevaselt suhtlevad juhid panna arutlema selle üle, kuidas teha koostööd tõhusamalt. Hoolimata sellest, et kultuurideerinevused olid osalejatel teadvustatud, sooviti nüüd kokku leppida ühistes „mängureeglites“ , mis oleksid kultuurideerinevustest nö. kõrgemal ja põhineksid organisatsiooni väärtustel.

Seminari läbiviija oli Suurbritannia koolitusettevõtte Canning rahvusvaheliselt tunnustatud treener Nigel White. Nigel alustas treenerina 1986 ning kuni 1997 töötas Canning`i Tokyo kontoris viies läbi rahvusvahelistele korporatsioonidele koolitusi läbirääkimiste, avaliku esinemise ja kultuuride-erinevuste teemadel. Nigel on olnud aastaid globaalse kontserni Munich RE (ERGO emaettevõte) koolituspartner. Käesoleval ajal töötab Nigel tippjuhtidega üle maailma kui konsultant, coach ja treener keskendudes teemadele nagu kommunikatsioon „kaug-meeskondades“, läbirääkimised, kultuurilõhede ületamine ja juhtimine.

Viimased projektid