• rmk-arenguprogramm-myyk-003-460x260

Programmi eesmärgiks oli arendada osalejate läbirääkimisoskusi, kindlustades sellega tulemusliku organisatsiooni huvide esindamise ja kaitsmise erinevates läbirääkimissituatsioonides nii tarnijate kui ka teiste koostööpartneritega. Programmi läbiviija oli Dmitri Volov. Osalejate juht, Ulvar Kaubi, jagas meiega oma mõtteid:

Mida tahtsite selle koolitusega saavutada?
Eesmärgiks seadsime müügimeeskonna liikmete läbirääkimiste oskuste kvalitatiivse tõstmise ja oma nõrgemate külgede arendamise.

Mis selle koolituse juures oli see, mis aitas neid eesmärke saavutada?
Müügimeeste läbirääkimiste oskuste tõstmisele aitas kõige paremini kaasa lavastatud müügisituatsioonide lahendamine ja vahetu treening. Osalejad said võimaluse kogeda ostja rolli ja seeläbi mõista paremini müüja käitumise mõju müügitulemusele, samuti oli võimalus ennast kõrvalt näha, mis oli täiesti uus kogemus kõigile. Koolituse formaat toetas eemsärkide täitmist igati.

Mille poolest see koolitus eristus teistest analoogsetest koolitustest, kus olete osalenud/ üllatusmoment?
Meie jaoks oli uudne koolituse läbiviimine kolme eraldi moodulina ühekuuliste vahedega, mis aitas paremini kinnistada omandatut. Koolitusprogramm sulandus seeläbi hästi igapäevase tööga ja koormus jaotus ühtlaselt.

Millist kasu näete juhina?
Müügimeeste oskustest sõltuvad läbirääkimistel saavutatavad tulemused ja neist ettevõtte edu. Kui meeste isikuomadused on erinevad ja käitumisstiil erinev, aga kokkupuude on väga erinevate klientidega, tuleb toimivate kliendisuhete loomiseks ja hoidmiseks end kliendi suhtes vastavalt kohandada ning tunda läbirääkimiste protsessi. See kõik on õpitav ja antud koolitus seda õpetust pakkus.

Viimased projektid