• Emotionen

Arenguprogramm koosnes koolitustest, mis olid suunatud teeninduse juhtimise põhimõtete omandamisele ja MTA-s kehtivate juhtimisinstrumentide analüüsile, töötubadest, mille käigus osalejad töötasid välja ettepanekud enda tegevuse efektiivistamiseks. Lisaks vahepealsed kodutööd ja koolitusel käsitletud teemadest kokkuvõtete tegemised.
Arenguprogrammi tulemusena MTA teenindusbüroode ja kontaktkeskuse juhid:
• Mõistsid, millised on teeninduse juhtimise põhimõtted ja juhtimisinstrumendid
• Teadvustasid enda rolli suurepärase teeninduse tagamisel
• Leppisid kokku MTA teeninduse soovitavas tulemuses lähtudes asutuse strateegiast ning määratlesid efektiivsusnäitajad, mis aitavad selle tulemuseni viia
• Analüüsisid MTA optimaalse teenindusprotsessi, määratlesid teenindusindikaatorid ja töötasid välja vajalikud juhtimismõõdikud
• Leidsid lahendusi kriitiliste teenindussituatsioonide efektiivsemaks lahendamiseks
• Töötasid välja konkreetsed ettepanekud teenindusstandardi ja juhtide tegevusjuhendi täiendamiseks
Arenguprogrammi juhtivkoolitaja ja –konsultant oli Jaano Inno.

Viimased projektid