• sign roadworks Symbol Baustelle

Tellija soovis täiustada töötajate tasustamissüsteemi nii, et see arvestaks iga töötaja pädevust, oleks selge ja kõigile osalpooltele õiglane ning piisavalt lihtne kasutamisel.  Võtsime  esialgu fookusesse ühe ametikoha – hooldesõidukijuhi, kuna sellel ametikohal töötab enamus  ettevõtte töötajaskonnast. Projekti tulemusena:

  • töötasime välja hooldesõidukijuhi ametikoha tasemete hindamiskriteeriumid ja mõõdikud, mis võimaldavad hinnata hooldesõidukijuhi pädevuse vastavust ametikoha tasemete lõikes  objektiivselt;
  • koolitasime meistrid läbi viima oma alluvate pädevuse hindamist vastavalt ametikohale  pädevalt ja iseseisvalt;
  • esitasime tellijale ettepanekuid töötajate pädevuste hindamissüsteemi väljatöötamiseks ja juurutamiseks  ettevõtte kõigi ametikohtade lõikes.

Projekti juhtiv konsultant oli Piret Lõuk.

Viimased projektid