• Fisheye shot of new apartments buildings exterior

RKAS juhtkonnal on ambitsioonikas eesmärk – luua ettevõttes kultuur, kus juhid vastutavad ise oma arengu eest ning on RKAS liidrikompetentside loojad ja kandjad.

Arenguprogrammi lähtekohaks oli põhjalik situatiooni analüüs st RKAS liidri kompetentsimudeli koostamine ning kõigi juhtide kompetentsuse hindamine 360-meetodiga. Juhid vaatasid ‘peeglisse’ ning seadsid endale individuaalsed arengueesmärgid. Hindamistulemused andsid hea sisendi kogu juhtide meeskonna kriitiliste arengukohtade kaardistamiseks ja koostöös panime kokku 2-aastase arenguprogrammi. Programm koosneb koolitustest, oskuste treeningutest, rühma- ja individuaalsetest coachingsessioonidest. Kogu programmi vältel on fookuses isiklike arengueesmärkide saavutamise teekond oma saavutuste ja raskustega. Arenguprogramm lõpeb taas juhtide kompetentsuse hindamisega 2 aasta pärast,  mis võimaldab läbitud arengutee mõjukust juhtimise kvaliteedile mõõta nii individuaalselt kui kogu juhtide meeskonnana.

Arenguprogrammi koolitajate/ konsultantide toimkonna moodustavad Ivar Lukk, Sirje Tammiste, Piret Lõuk ja Dmitri Volov.

Viimased projektid