• New man born from an egg shell

Saint Gobain’i Eesti ettevõtete esmatasandijuhtide näidisjuhtumipõhine arenguprogramm kutsuti ellu eesmärgiga aidata tänastel ja tulevastel esmatasandijuhtidel areneda edukateks liidriteks.

Programmi peamine õppemeetod on näidisjuhtumite lahendamine, mis võimaldab osalejate jaoks kriitilised olukorrad siduda Saint-Gobain’i korporatiivsete väärtuste, tegevusprintsiipide ja juhtimiskompetentsidega.

Kui programmi 1. mooduli fookus on ‘’sissepoole’’ st suurendada juhi teadlikkust enda isiksuslikust profiilist ning kujundada juhtimisstiil eduka meeskonna loomiseks ja juhtimiseks, siis 2. mooduli fookus on ‘’väljapoole’’ st saada teadmisi ja praktilisi tööriistu teiste juhtimiseks ja arendamiseks.

Moodulite vahel on kodutööd ning 2. mooduli lõppedes võtab iga osaleja endale eesmärgiks ellu viia konkreetne juhtimisülesanne. Poole aasta pärast koguneb grupp taas, et omavahel jagada nii edu kui ebaedu, mida kogeti juhtimisülesannete elluviimisel.

Projekti kestvus on 3 aastat ning juhtivkoolitajad on Margus Alviste ja Ivar Lukk.

Viimased projektid