• Electrical spark between  two insulated copper wires

Arenguvestluste läbiviimine on Eesti ettevõtetes juba tavapraktika. Samas on näha, et  arenguvajaduste peamine eesmärk – töötajate arenguvajaduste määratlemine tulevaste väljakutsete elluviimiseks – on juhtidele paras pähkel. Sama vajadust tõdeti ka ABB Drives`is ning ellu kutsuti projekt, mille peamine ülesanne oli anda ettevõtte kõigi tasandite juhtidele arusaamine, mis on juhi roll töötajate arendamisel ja kuidas seda teha.

Teemasse sukeldudes tõdesime, et kuigi vajalikud arenguvestluste „tööriistad“ on ettevõttes olemas, vajavad juhid põhjalikumat selgitust ja treeningut – kuidas ikkagi  alluvaid „avada“ rääkimaks enda arengusoovidest  ja takistustest sellel teel ning peamine – kuidas need soovid formuleerida arengueesmärkideks- ja tegevusteks, olgu need sisekoolitused, mentorlus, coaching, avatud kursusel osalemine, mõnes projektis osalemine, lugemine, tagasiside kolleegidelt vms.

Arenguprogrammis kasutasime 90% ulatuses kaasavaid õppemeetodeid, alates kompetentsimudeli „tõlgendamisest“ intervjuudel ja töötubades kuni iseseisva koduse töö ja oskuste treeninguni. Projekti vedasid konsultant Piret Lõuk ja koolitaja Dmitri Volov.

Viimased projektid