Ühinenud Depood AS juhtmeeskonna koostöö ja parendusprojektide juhtimisoskuste arendamine

  • Closeup from railroad rails

Seoses ettevõtte ees seisvate väljakutsetega viisime võtmeisikutele läbi  mitmeetapilise arenguprogrammi, millel oli kaks peamist fookust: Koostöö st juhtide vastutustundliku hoiaku, koostöö- ja kommunikatsioonioskuste arendamine ning parenduste elluviimine st parendusprotsessi läbiviimise põhimõtetes kokkuleppimine ettevõtte enda konkreetse juhtumi põhjal. Arenguprogrammi läbiviijad olid Toomas Osvet ja Aleksandr Miina.

Viimased projektid