Olen Leena Kivisild…

…ja usun, et õppimine ja areng vajavad “ruumi”, kus osapooled jagavad omi kogemusi ja ideid ning kuulavad üksteist päriselt. Minu kodulehelt leiate tööriistu, mis aitavad luua sellist “ruumi” ning leida suuremat rahulolu enda teostamisest tööalaselt ja isiklikus elus.