Kodulehe www.brightminds.com (edaspidi koduleht) omanik on Brightminds OÜ (registrikood 11708446), asukohaga Tallinnas.

Privaatsuspoliitika

Brightminds OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja e-õppekeskkonna kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on Brightminds OÜ koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Brightminds OÜ tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutab Brightminds OÜ kliendiga kontakteerumiseks, e-õppekeskkonna materjalide ja meeldetuletuste edastamiseks, individuaalse arengutee kohtumiste kokkuleppimiseks ja läbiviimiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Lisaks teavitab kogutud isikuandmete abil kliente Brightminds OÜ tulevastest sündmustest ja pakkumistest, kui klient on andnud selleks oma nõusoleku. Klient, kes ei soovi olla kirja saajate loendis või saada teavitusi, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada, saates oma soovi e-posti aadressile leena@brightminds.ee.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Brightminds OÜ avaldada klienti puudutavat teavet kolmandale osapoolele, kes osutavad Brightminds OÜ-le õppekeskkonnaga seotud teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks partner(id), kelle ülesandeks on õpiteekonna protsessis koolitamine ja/või läbiviimine. 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Brightminds OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud suulise või kirjaliku lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Brightminds OÜ kliendi isikuandmete kogumine toimub kodulehel kui ka väljaspool kodulehte alljärgnevatel viisidel:

  • õpiteekonna demo broneerimisel: nimi, ettevõtte nimi, e-posti aadress;
  • individuaalse arengutee tasuta konsultatsiooni broneerimisel: nimi, ettevõtte nimi, e-posti aadress;
  • individuaalse arengutee konsultatsiooni läbiviimiseks kliendi soovitud viisil: telefon ja/või virtuaalkanali aadress;
  • veebisaidi külastamisel küpsiste (cookies) kaudu.

E-posti saatmisel Brightminds OÜ kodulehe kaudu kinnitab klient, et on tutvunud Brightminds OÜ privaatsuspoliitikaga ja annab Brightminds OÜ-l loa pöörduda tema poole pakkumise tegemiseks.

Kogutud isikuandmetega tutvumine

Kogutud isikuandmetega on võimalik tutvuda, taotleda nende muutmist, täiendamist ja kustutamist, edastades oma soov e-posti aadressile leena@brightminds.ee.

Isikuandmete kaitse

Brightminds OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete ja avaldatud informatsiooni kaitsmiseks. Juurdepääs kliendiandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult Brightminds OÜ-l.

Turvalisus
Kõiki Brightminds OÜ-le teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitleb Brightminds OÜ kui konfidentsiaalset informatsiooni ja see ei kuulu avaldamiseks kolmandatele osapooltele. 

Individuaalse arengutee käigus toimunud küsitlemise, nõustamise, tagasiside, rännaku, konstellatsiooni, energeetilise kehatöö, rolliharjutuste, kinesioloogilise lihastesti, meditatsioonide, hingamisharjutuste ja kinnistavate koduülesannete tegemisel teatavaks saanud info ning Brightminds OÜ poolt eelnimetatud tegevuste käigus tehtud kirjalikud ja audiomärkmed on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele.

Brightminds OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustes palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil leena@brightminds.ee.